สปส.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด